And√łya Airshow

Forsvarets musikkorps Nord-Norge

Image

Forsvarets musikkorps Nord-Norge har sitt daglige virke i Harstad Kulturhus, der de har holdt til siden huset sto ferdig i 1992. Korpset holder mange av sine større konserter i den flotte konsertsalen, og de har kanskje landets beste arbeidsforhold for profesjonelle, klassiske musikere. Den fine utviklingen fikk et videre stort løft gjennom det historiske Stortingsvedtaket i 1993, da korpset ble utvidet til 26 musikerstillinger. Seinere er dette økt til 29, pluss fem stillinger i ledelse/administrasjonen.
Image 

Forsvarets musikkorps Nord-Norge rekrutterer sine dyktige musikere fra hele landet. Musikalsk allsidighet er og har lenge vært et nøkkelord, og man har tilstrebet å holde en bred musikalsk profil, alltid med høy kunstnerisk kvalitet. Som et svært viktig orkester for hele den nordnorske landsdelen er det essensielt både for korpset, for Forsvaret og for det sivile publikum at Forsvarets musikkorps kan levere sitt produkt for alle typer arrangementer og formål. En styrking på den administrative siden gjør at Forsvarets musikk i dag har en mye større mulighet til å skreddersy sine produkter inn for publikum, i forhold til det man kunne bare for få år siden: Klassiske konserter den ene uka, jazzkonserter den andre, kammerkonserter for barn den tredje og kirkeparader og seremonielt arbeid for Forsvaret den fjerde, viser en bredde og fleksibilitet det er få andre kulturinstitusjoner forunt å kunne vise til. I dagens vide og store kulturmarked er dette en mulighet og posisjon Forsvaret og Forsvarets musikk er seg bevisst, tar vare på og vil utvikle videre. 
Image

Forsvarets musikkorps Nord-Norge er særlig sterkt knyttet til Hæren, men gjør selvsagt oppdrag for alle Forsvarets avdelinger. Som for eksempel under markeringen av Slaget ved Narvik hvor korpset i samarbeid med Brigade Nord deltok i seremonier, kransenedleggelser, parade samt to konserter tilegnet allierte gjester og det sivile samfunn. I mars 2017 deltok FMKN på øvelse Joint Viking i Finnmark. Her bidro de med konserter gitt som gave fra Forsvaret til det sivile samfunn, militære gudstjenester både i Nordlyskatedralen og ute i felt, åpning av besøksdag for Forsvarsminister og inviterte gjester, og besøk på sykehjem 

FMKN har i alle år spilt en viktig rolle under landsdelens største kulturarrangement, Festspillene i Nord-Norge. Videre har korpset hatt årlige samarbeidsprosjekter med Landsdelsmusikerne i alle de nordnorske fylkene, både gjennom konsert- og turneprosjekter, og gjennom utveksling av ressurser. I de siste årene har FMKN spilt en viktig rolle i Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester, der FMKNs blåsere og slagverkere hatt betydelige roller.  

 

Sjefdirigent: Alexander Hanson 

Korpssjef: Maj. Geir Nordeng 

Produsent: Merete Jakobsen Klæboe